Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Βροντούς μας επισκέφτηκαν και μας δώρισαν βιβλία

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Βροντούς μας επισκέφτηκαν και μας δώρισαν βιβλία