Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη:

  • Ανάγνωση (λειτουργεί ως αναγνωστήριο)
  • Δανεισμός - Κράτηση - Ανανέωση
  • Παιχνίδια (σκάκι)
  • Υπολογιστές (προς το παρόν είναι διαθέσιμος μόνο αυτός που βρίσκεται στο γραφείο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού)
  • Αίθουσα προβολών (υπάρχει διαθέσιμος βιντεοπροβολέας που μπορεί να συνδεθεί στο φορητό υπολογιστή)
  • Λήψη φωτογραφιών και βίντεο (υπάρχει φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα)
  • Μεταφορά ψηφιακών αρχείων (με usb στικάκι)