Εγγραφή μέλους

Κάθε μαθητής, εκπαιδευτικός ή άλλος εργαζόμενος στο Λύκειο Κονταριώτισσας μπορεί να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης μας ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Για να γίνει κάποιος μέλος πρέπει να κάνει μια αίτηση προς τη βιβλιοθήκη συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο. Ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να βρει το έντυπο εκτυπωμένο στη βιβλιοθήκη ή να το κατεβάσει από εδώ.