Κανονισμός λειτουργίας

  1. Κάθε μαθητής, εκπαιδευτικός ή άλλος εργαζόμενος στο Λύκειο Κονταριώτισσας μπορεί να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης για το διάστημα που φοιτά ή εργάζεται σε αυτό.
  2. Κάθε μέλος έχει δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει και υποχρεώσεις που οφείλει να τηρεί, όπως αυτά περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα.
  3. Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί στο σπίτι του μέχρι 3 βιβλία για 2 εβδομάδες. Οφείλει να τα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε -σε περίπτωση καταστροφής οφείλει να τα αντικαταστήσει
  4.  Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κράτηση βιβλίου που είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο μέλος. Επίσης, έχουν το δικαίωμα ανανέωσης (παράταση δανεισμού) για μία εβδομάδα, εφόσον δεν υπάρχει κράτηση για το συγκεκριμένο βιβλίο.
  5. Με τη λήξη του σχολικού έτους και πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων πρέπει να έχουν επιστραφεί στη βιβλιοθήκη όλα τα βιβλία που έχουν δανειστεί τα μέλη.
  6. Εντός του χώρου της βιβλιοθήκης πρέπει να τηρείται ησυχία, καθώς χρησιμοποιείται και ως αναγνωστήριο.
  7. Οι χρήστες πρέπει να διατηρούν τη Βιβλιοθήκη καθαρή. Απαγορεύεται η κατανάλωση ποτών και φαγητών.
  8. Ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης έχει την ευθύνη για την λειτουργία της και για αυτό οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του. Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των μαθητών που προσφέρουν εθελοντική εργασία ως βοηθοί και φέρουν το ειδικό καρτελάκι που το πιστοποιεί.