Σφραγίδα

Στη σφραγίδα μας απεικονίζεται το φυτό Jankaea heldreichii.

Κάθε βιβλίο μας φέρει αυτή τη σφραγίδα στη σελίδα τίτλου και στη σελίδα 99 (αν δεν υπάρχουν 99 σελίδες τότε στην 89 κοκ.).

Το σχέδιο της σφραγίδας μας προέρχεται από την ηλεκτρονική επεξεργασία του σκίτσου της Jankaea heldreichii που κοσμεί το παρακάτω γραμματόσημο των ΕΛΤΑ: