Γραμματόσημο

Τα Ελληνικά ταχυδρομεία εξέδωσαν το 1970 μια σειρά γραμματοσήμων με θέμα "ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 1970". Η σειρά αποτελούνταν από 4 γραμματόσημα. Το γραμματόσημο αξιας 2,50 δραχμών απεικόνιζε σε σκίτσο την Jankaea heldreichii.

Το σκίτσο αυτό, επεξεργασμένο ηλεκτρονικά, χρησιμοποιήθηκε στη σφραγίδα της βιβλιοθήκης μας: