Καταλογογράφηση

Για την περιγραφή των τεκμηρίων που διαθέτει  η συλλογή μας επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο επίπεδο περιγραφής, όπως αυτό καθορίζεται στον κανόνα 1.0Δ1 των Αγγλοαμερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης.

Θεωρούμε ότι το επίπεδο αυτό είναι αρκετό για το μέγεθος και τις ανάγκες της βιβλιοθήκης μας.